logo

logo

Minibussien vuokraaminen

Varaus ja vuokraus

Voit vuokrata autoja kätevästi ottamalla meihin yhteyttä.
Hinnat sovitaan aina tapauskohtaisesti, alkaen 110 € / vrk
Vuokrausehdot:Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin, kuin huolellinen henkilö huolehtii omasta kalustosta sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta, sekä sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, rata-ajoon, kilpailuihin sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

Tupakointi autossa sekä avointen ovien ja ikkunoiden läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.

Mahdollisista seuraeläimistä on etukäteen sovittava, muutoin seuraeläinten päästäminen autoon on kielletty.

Auton jäädessä edes hetkeksi pysäköidyksi on se lukittava.Ainakin yhdellä henkilöllä tulee olla voimassaoleva vähintään kahden vuoden voimassa ollut ajokortti vuokraushetkellä.

Mikäli muut henkilöt haluavat ajaa ajoneuvolla, tulee heidän nimensä olla lisättynä vuokrasopimukseen.Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon kirjallista suostumusta on kielletty. Vuokra-autolla voi vuokraamon suostumuksella ajaa kaikkiin Länsi-Euroopan maihin. Baltiaan, Puolaan, Valkovenäjälle ja Venäjälle tarvitaan vuokraamon suostumuksen lisäksi kunkin maan liikennevakuutus. Mikäli haluat meidän auttavan vakuutuksien hankinnassa, tarvitsemme tiedon matkasuunnitelmistanne ainakin 14 vrk ennen matkan alkua. Eräät vakuutukset ovat ostettavissa vain maan rajalta, joten asiakkaan tulee varata paikallista valuuttaa vakuutuksen ostoa varten. Venäjälle ja Baltiaan matkustettaessa asiakkaan tulee olla ajoneuvossa kello 20:00 ja kello 06:00 välisenä aikana tai vakuutus lakkaa olemasta voimassa. Mikäli asiakas ei ole auton sisällä kyseisenä aikana, tulee hänen järjestää vartioitu tai lukittu pysäköinti ajoneuvolle.Vuokraaja vastaa autosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista kunnes vuokraamon henkilökunta on suorittanut palautustarkastuksen.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä autosta kadonneet osat ja

lisävarusteet sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka.

Mikäli autolle sattuneet vahingot johtuvat vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä

alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, auton käytöstä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, ettei vuokraaja ole noudattanut tämän sopimuksen ehtoja, on vuokraaja velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan.Auton liikennevahingosta aiheutuneelta seisonta-ajalta on vuokraaja velvollinen maksamaan tämän sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Vuokraaja vapautuu edellä mainitusta korvausvelvollisuudesta, mikäli vuokraamo saa täyden korvauksen liikenne-, palo-, varkaus-, tai muun vakuutuksen perusteella, tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköintivirhemaksut ja/tai ylinopeussakot on vuokraaja velvollinen maksamaan itse. Jälkiveloitukset, jotka koskevat vahinkoja tai kolareita, hyväksytetään asiakkaalla ennen auton palautusta. Siksi on tärkeää, että asiakas tarkistaa auton kunnon huolellisesti vuokraushetkellä.

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy myös mahdollisen jälkilaskutuksen, mikäli auto ei palautettaessa täytä sopimuksen mukaisia ehtoja tai mikäli vuokra-aikana on tapahtunut sellainen vahinko, josta vuokrasopimuksen perusteella syntyy vuokraamolle saatavia.Auto on täysvastuuvakuutettu, asiakkaan omavastuu on vahinkotapauksessa 500 euroa per vahinko.Auto on palautettava siivottuna.Vuokra-aikana on vuokraaja velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esim. moottoriöljyn ja jäähdyttäjän nesteistä sekä renkaiden ilmanpaineista yms.Ajettu matka mitataan auton matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinettiä, on hän velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, kuitenkin vähintään 300 km päivältä, ellei jompikumpi osapuoli voi osoittaa todellista ajomatkaa. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkuntoisuudesta välittömästi vian ilmettyä.Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä, autoon kohdistuneesta vahingosta tai varkaudesta, josta viimemainitussa on tehtävä ilmoitus viranomaisille. Vuokraamon ilmoittaa tämän jälkeen vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.Auto on palautettava sovitun vuoka-ajan päättyessä. Myöhästyneestä palautuksesta veloitetaan aina 30 euroa / alkava tunti. Mikäli myöhästyminen aiheuttaa vuokraamolle korvausvastuita ja / tai taloudellisia menetyksiä (seuraava vuokraus, huolto tms.) on vuokraaja vastuussa niistä, niiden täydestä arvosta, jolloin sovelletaan kohdassa 4 mainittua sopimusta jälkilaskutuksesta. Mikäli autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, voidaan asia ilmoittaa poliisiviranomaisille etsintöjä varten.

Auto on palautettava tankattuna. Mikäli haluat palauttaa auton vajaalla tankilla, voit ostaa meiltä tankkauspalvelun 20 eurolla + dieselin hinta.

Vuokraamolla on velvollisuus toimittaa auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja sovittuna aikana. Mikäli auto on edellisen vuokralaisen aikana rikkoutunut tai kolaroitu siten, ettei sitä voida luovuttaa (force majeure = ylivoimainen este ), vuokraamolla on oikeus 24h aikana hankkia vuokraajalle ns. vara-auto, jolloin vuokrasta hyvitetään mahdollinen odotusaika, kuitenkin enintään 1 vuorokauden vuokra.

Mikäli vuokraamo ei 24h kuluessa pysty osoittamaan vuokraajalle toista autoa, on vuokraamo velvollinen palauttamaan jo maksetun vuokran kokonaisuudessaan.Vuokraajalla ei ole oikeutta yllä mainitun hyvityksen lisäksi vahingonkorvaukseen, mikäli tapahtuman ei voida osoittaa johtuvan vuokraamon huolimattomuudesta. Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään suoritettuihin maksuihin eikä koske mitään välillisiä kustannuksia.Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia:

jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen

joihin sopimuspuolet eivät voi vaikuttaa

jotka eivät ole sopimusta tehtäessä ennakoitavissa

jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi

kaikkien neljän mainitun edellytyksen tulee täyttyä, jotta kyseessä olisi ylivoimainen este.

Vuokraamon vastuu auton virheestä

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee virhe, joka johtuu auton kunnosta, voi vuokraaja vaatia virhettä vastaavan vuokran alennuksen. Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään maksettuun vuokraan. Vuokraamo ei vastaa mistään välillisistä kustannuksista kuten esim. laiva, lautta, leirintäalue, hotelli-, konsertti-, yms. tapahtumavarauksista, niiden kustannuksista tai vahingoista peruutusten johdosta.Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, mikä on käynyt ilmi, ettei vuokraaja pysty autoa käsittelemään tai ettei vuokraaja ilmeisesti tulisi täyttämään vuokrasopimuksen määräyksiä. Vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamolle. Sopimusaika päättyy, kun vuokraamon henkilökunta on auto on tarkastanut ja vastaanottanut auton.Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovitteluteitse. Mikäli sovintoa ei kuitenkaan saada aikaiseksi, niin asiaan haetaan ratkaisua vuokraamon kotipaikan alioikeudessa.Vuokraaja vahvistaa allekirjoituksellaan lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen sisällön tarkoituksen ja velvoitteet sekä vastuut.

Repomaan mökit